Login
autotermo system ab

Mer Information!

Med vår långa erfarenhet av konstruktion kan vi för det mesta ta fram en produkt helt utvecklad efter ditt behov. Vi åtar oss även reparationer och provtryckning av de flesta förekommande värmeväxlare på marknaden.

Autotermo system ab värem kyla lösningar

Varmluftsaggregat

AutoTermo System AB har en omfattande tillverkning och utveckling av varmluftsaggregat för fordon och båtar. Vi har framförallt specialiserat oss på defroster och omluftsaggregat för bussar, där vi har flera olika standardstorlekar upp till 20 kW. Vi tillverkar också lösa element för separat inbyggnad samt kompletta varmluftsaggregat direkt anpassade för varje kunds behov.

varmluftsaggregat, air heater

Värmeväxlare

Värmeväxlare för kylning av marinmotorer har ingått i vårt tillverkningsprogram från första början. Vi har kompletta värmeväxlare för motorer från 5 hk upp till 350 hk. Vi tillverkar även värmeväxlare och laddluftkylare som är anpassade för dina behov. Motsvarande storlekar som de marina värmeväxlarna finns även för olika fordonsapplikationer, som exempelvis pannväxlare i husbilar. (värmeväxlare mellan motor och pannsystem).

värmeväxlare, heatexchanger

Oljekylare

AutoTermo System AB har tillverkat vattenkylda oljekylare för fordon och båtmotorer under 45 år.Vi har specialicerat oss på motor- och backslagsoljekylare för mindre motorer. Vi tillverkar även oljekylare som anpassas efter dina önskemål.

oljekylare, oilcooler